Hitta rätt entreprenör

Hitta rätt entreprenör

Hur du ska hitta rätt leverantör är kanske den allra viktigaste frågan av alla. För går det fel här  kan det bli väldigt dyrt och jobbigt för föreningen. Vi har här listat de allra viktigaste sakerna att tänka på i valprocessen. Tipsen vänder sig till er som redan fattat beslut om renovering, vet vad ni vill få gjort och förberett inför det.

Behöver ni även värdefull information och goda råd hur ni bör tänka inför och under upphandlingen, läs om hur ni lär er upphandla ›

1. Ta hjälp av sakkunnig

Det kan vara en god idé att ta hjälp av en sakkunnig som hjälper er med processen. Om ni väljer det var noga med att be om referenser som säkerställer att den sakkunnige har rätt erfarenhet och kompetens. Den sakkunnige ska t ex ha kunskap om lagar och branschspecifika regler. Om huset är anslutet till ett företag som hjälper er att förvalta er fastighet kan de ha en teknisk avdelning som kan hjälpa er att upphandla entreprenör. 

2. Förfrågningsunderlag

Ensamma eller tillsammans med sakkunnig behöver ni ta fram ett förfrågningsunderlag som är tydligt. I det ska ni redogöra för vad ni önskar få gjort och de specifika krav ni har på t ex materialval och miljöaspekter.

Ju bättre förfrågningsunderlag desto större sannolikhet att ni får ”rätt” anbud från entreprenörerna ni kontaktar.

3. Referenser

Ställ frågan till tre till fyra entreprenörer. Entreprenörerna bör få en månad på sig för att lämna sina anbud. I samband med förfrågan be om referenser och kontakta dem.

4. Jämförelse

Efter att anbuden inkommit är det dags för en sammanställning. Gör först en jämförelse med förfrågningsunderlaget och de inkomna anbuden. Kontrollera att de ingående delarna i anbudet är desamma, för att kunna jämföra anbuden. Titta noggrant på vad som ingår respektive vad som inte ingår i de olika anbuden. Vid behov, skicka ut kompletterande frågor till entreprenörerna för att kunna genomföra den så kallade nollställningen (jämförelsen).

5. Möten

När ni valt ut den eller de anbud ni tycker är mest intressanta, se till att träffa entreprenören/entreprenörerna. På så sätt kan ni få en uppfattning om företaget och kan ställa kompletterande frågor.

6. Säkerhet

Hur säkerställer ni att entreprenören levererar? Begär en säkerhet av entreprenören. En bankgaranti för ett visst belopp eller motsvarande en försäkring som säkerställer att ni kan färdigställa projektet om något händer entreprenören (som konkurs). Och se till att välja en prestationsbunden betalningsplan. Då får entreprenören bara fakturera för det hen har presterat. Inköp av material som t ex nya fönster räcker inte för fakturering. Fönstren måste sitta på plats först.

”Det kan vara en god idé att ta hjälp av en
sakkunnig som hjälper er med processen.
Om ni väljer det var noga med att be om
referenser som säkerställer att den
sakkunnige har rätt erfarenhet och
kompetens.”