Lär känna
ditt hus

Lär känna ditt hus

Att lära känna sitt hus lite närmre innebär ofta ett större engagemang för det på sikt. För vet man om att husets balkonger är tidstypiska och unika är det troligt att man är mån om att de tas omhand och renoveras på rätt sätt.

Vilken typ av hus bor du i? 

Sekelskifte 1890-1920

Att restaurera stuckaturer och detaljer från sekelskiftet kräver kräver god kunskap vid renovering.

Läs mer ›

30-60-tal

Många av dessa hus har blåbetongstomme vilket avger radon. Idag finns andra alternativ som t ex lättbetong.

Läs mer ›

70-90-tal

Under 70-90-talet hade man tankar om storskalighet och att industrialisera byggprocessen.

Läs mer ›

Blått eller grönt hus?

I Stockholms stad har Stockholms stadsmuseum stadens uppdrag att klassificera bebyggelsens kulturhistoriska värden.
Byggnaderna klassificeras utifrån dess kulturhistoriska värde och redovisas med färgerna blått, grönt, gult och grått. Enligt Plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.

Blått

Blått anger synnerligen kulturhistorisk värdefull bebyggelse vars värde motsvarar fodringar för byggnadsminnen i kulturminneslagen. 

Grönt

Grönt betyder att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gult

Gult avser en fastighet med bebyggelse som har en positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde.

Grått

Grått blir klassificeringen på en byggnad som förändrats och förvantskas så mycket genom om – och tillbyggnader att den ursprungliga arkitekturen knappt är märkbar.