Ta hand om
ditt hus

Fönster

Förutom att en tredjedel av husets värme går förlorad genom dåligt isolerade fönster så utsätts husets ”ögon” för påfrestningar av väder och vind. Det är därför viktigt att ni med jämna mellanrum inspekterar dem. För den som tar hand om sina fönster finns mycket att vinna, det kan betyda en mindre renovering istället för en stor.

Har då alla fönster samma behov av omvårdnad? Nja. Underhållningsbehovet skiljer sig ofta åt mellan fönster på samma hus. Det har bl a att göra med att de fönster som exponeras för mycket fukt eller sol kräver mer underhåll än de som sitter mer skyddade.

Ett bra tillfälle att ge fönstren lite extra uppmärksamhet är i samband med vår- och höststädningen. Då kan ni engagera alla i huset.

Viktigt att tänka på!

Om ni ser något som avviker och som ni själva inte vet hur ni åtgärdar, kontakta en fackman som kan besiktiga och ge förslag på lösning.

Konkreta tips

Översikt

Ofta när man betraktar sina fönster är det ur perspektivet ”är de smutsiga?”. I detta fall ska ni vidga perspektivet och börja betrakta hela fönstret. Om era fönster är av trä kan t ex färgen börja flagna med tiden. Färg hindrar fukt från att komma åt trät. Samma sak gäller för kittet. Så börja med det.

Fönsterbleck

När det kommer till fönsterblecken finns det mycket att titta lite extra på. Först av allt: Se till att torka av dem med jämna mellanrum. Smuts och algangrepp kan nämligen ge missfärgningar på fasaden. Därefter: Se över så att fönsterblecken har ett språng på minst 4 cm från putsad fasad. Om språnget är mindre bör det åtgärdas för att undvika fuktskador. Titta också om fönsterblecken har rätt fall så att regnet rinner bort. Om inte, åtgärda. Och upptäcker ni rinningar kring blecken kan det vara tecken på dåligt språng eller fel utformning på fönsterblecksgaveln/putsgaveln. Även här finns det bara en sak att göra, fixa i tid så att inte skadorna blir för stora.

Visste du att..

Så mycket som en tredjedel av husets värme går förlorad genom dåligt isolerade fönster. Fönster som är bra isolerade kan minska uppvärmningskostnaderna rejält. 

Vilken typ av fönster har ni? Äldre 2-glas fönster har troligen ett stort värmeläckage. Kanske dags att byta till 3-glas?

Är det dags för fönsterrenovering?

I fönsterrenoveringens fem steg får du kunskap om
renoveringsprocessen, samt viktiga tips & råd