Lär känna
ditt hus

30-60-tal

Historia

Genombrottet för funktionalismen eller funkisen var Stockholmsutställningen som öppnade 16 maj 1930. Utställningens programförklaringen var tydlig: Det som var praktiskt var också vackert! För bostadshusen betydde det att de skulle utformas helt och hållet utifrån sin funktion. Fasaderna var ljusa och släta utan burspråk och andra utsmyckningar. Fönstren var rejält tilltagna och skulle tillsammans med den genomgående planlösningen och husens placering ge maximalt med ljusinsläpp. Taken var platta och allt var uppbyggt på grundläggande geometriska former. Den klassiska funkisens storhetstid varade fram till slutet av trettiotalet. Sedan bröt kriget ut och nästan all bostadsproduktion upphörde.

40-talet

I slutet av 40-talet kom byggandet igång igen. Från början byggdes husen fortfarande som fristående så kallade lameller, lägre flerfamiljshus ofta arrangerade parallellt med varandra, lite som radhus. Men med tiden blev det vanligt att gruppera husen kring halvslutna grönskande gårdar som var öppna mot söder. Även punkthusen, fristående hus med flera våningar, började slå igenom. Fasaderna under denna period spritputsades i regel i mustiga färger men även tegelfasader förekom. 

50-talet

50-talets hus präglades i högre grad än tidigare av variation vad gäller färg, form och material. Hög kvalitet med enkla men omsorgsfullt utförda detaljer. Tegel och puts kombinerades ibland. De putsade fasaderna fick en mustigare kulör än under 40-talet. Väggarna var ofta i tegel och murade i två sektioner. I mitten fanns en kanalmur med en isolerande luftspalt som visade sig vara en effektiv isolering. Bostäderna som byggdes på femtiotalet har beskrivits som något av det bästa i svensk byggnadskonst och blev också föredömen för övriga Europa.

60-talet

Under 60-talet var den vanligaste hustypen lamellhus i tre våningar, oftast med betongstomme och tegelfasad. De flacka sadeltaken hade lertegel eller betongpannor. Bjälklagen mellan våningsplanen göts i betong. Tillsammans med de gedigna väggarna gjorde det husen stabila och tåliga.

Fakta om 30-60-talshus

 • Viktigt! Många av husen med källare behöver dräneras eftersom de ofta har kall asfalt som det enda fuktskyddet.
 • Viktigt! Många av dessa hus har blåbetongstomme vilket avger radon. Blåbetong är ett smeknamn på lättbetong, som innehåller uranrikt alunskiffer som ger lättbetongen en blåaktig färg. Den slutades tillverkas 1975 men har använts i husbyggnation fram till 1980.
 • Konsolbalkongerna var oftast väldigt tunna och armeringen låg för ytligt vilket ger rostsprängningar.
 • De flesta fönstren är fabrikstillverkade (kopplade tvåglasfönster med fabrikstillverkat glas).
 • Under 40-talet blir det vanligare med lättbetongstomme, s.k. gasbetong.
 • Det finns lättbetong som är vit som inte innehåller skiffer eller avger radon.
 • 50-talets balkonger är oftast konsolbalkonger med smidesräcken av gallermodelltyp eller med småsinusplåt.
 • I slutet av 50-talet kom treglasfönster.
 • Vanligt med platta tak med asfaltspapp.
 • Takpannor i betong började tillverkas efter andra världskriget och blev snabbt populärare än lertegel eftersom det var billigare.
 • Under 50-talet blir det vanligare med kalkcementbruk, s.k. KC-bruk.

Lär dig ta hand om ditt hus

Här får du handfasta tips hur man tar hand om sitt hus på bästa sätt.
Allt för att det ska hålla så länge som möjligt.