Lär känna
ditt hus

1890-1920

Historia

Sekelskiftet präglades av en ny stil: Jugend, som i Frankrike kallas för Art Nouveau. Det var ett nytt formspråk som skapades där naturen var basen. Det som utmärker hus från denna tid är bl a de runda formerna, burspråken i hörnen eller mitt på fasaden, dekorationer med växtmotiv runt fönster och dörrar. Ju högre standard ett hus hade desto mer dekorerad var fasaden.

1910

1910 tar Nationalromantiken över. Nu inspirerades man av äldre inhemsk byggnadskultur och husen fick tunga, slutna fasader i tegel eller puts vilket gav ett ålderdomligt intryck. Typiskt för dessa hus är bl a småspröjasade fönster, balkonger med smidesdetaljer och kraftigt lutande, brutna sadeltak med fönsterkupor.

1920

1920 får vi den svenska varianten av Art Déco, nämligen Swedish Grace eller Nordisk klassicism. Det var en betydligt mer stram och enklare stil än Nationalromantiken. Fasaderna gjordes enkla med få utsmyckningar. Kulörerna var mer mättade än under någon annan epok; ofta i gult, rödbrunt eller grönt. Mindre burspråk var vanligt förekommande. Fönstren som nu är lägre än tidigare decenniers bestod av två bågar delade i sex rutor, ursprungligen av handgjort glas. Under denna epok eftersträvades en ljusare och mer grönskande boendemiljö. Som svar på det skapades storgårdar med planteringar som omslöts av sammanhängande fasader. 

Fakta om 1880-1920-talshus

 

  • De stuckaturer och detaljer som sekelskifteshusen ofta är utsmyckade med är vackra men kräver god kunskap vid renovering.
  • Sekelskifteshusen är oftast minst grönklassade.
  • Sekelskifteshusen har oftast tegelstomme.
  • Sekelskifteshusens grundutförande är kalkbruk med kalkfärg, ev linoljefärg.
  • Taken är täckta med plåt, ibland i kombination med lertegelpannor.
  • Balkongerna har bärande stålramar med smidesräcken. Har stålramen ej blivit renoverad så är den garanterat i dåligt skick.
  • Smidesräckena följer förmodligen inte dagens gällande regelverk.
  • Fönstren är gjorda av kärnvirke och är ofta byggda på plats. Dessa fönster bör man alltid i första hand renovera.
  • Enkelbågar som går utåt. Går de inte utåt så är det förmodligen inte original. På 20-talet kom kopplade tvåglasfönster.

Lär dig ta hand om ditt hus

Här får du handfasta tips hur man tar hand om sitt hus på bästa sätt.
Allt för att det ska hålla så länge som möjligt.