Ta hand om
ditt hus

Plåt

En källa till fuktskador är läckande plåtdetaljer. Att se över och underhålla dessa är därför väldigt viktigt. Dessutom kan det vara klokt att skydda fasaden med hjälp av olika varianter av plåtskydd och beslag. 

Plåtdetaljerna kan ni gärna inspektera efter varje vinter. Det är nämligen vanligt att det blir skador på bl a häng- och fotrännor efter takskottning. Men en tätare inspektion än så skadar ju inte. 

Tips!

Kika gärna på sidorna om Tak också då vissa plåtdetaljer
hänger ihop med taket. 

Tak

Konkreta tips

Hela och välförankrade

Känn efter så att hängrännor och stuprör är ordentligt förankrade i fasaden. Och att de är hela! Om inte, åtgärda! 

.

Rättvända

Se till att vrida skarven på stupröret utåt. På så sätt rinner inte vattnet mot fasaden vid läckage. Även lövsilen ska peka utåt och inte mot fasaden.

Rensa och testa

Viktigt att rensa bort skräp ur hängrännor och lövsilar. Ta bort löv och annat som har samlats så att regnvatten får fri passage. Passa även på att rensa avloppsbrunnen.

När synlig smuts är borttagen kan ni hälla vatten i häng- och stuprör för att få bort det sista och se till så att vattnet rinner som det ska. 

Rostig plåt

Har plåten börjat rosta? Vid större rostangrepp bör ni kontakta en fackman som kan besiktiga och ge förslag på åtgärd.

.

Är det dags för takrenovering?

I takrenoveringens fem steg får du kunskap om
renoveringsprocessen, samt viktiga tips & råd