Ta hand om
ditt hus

Fasad

Ett fasad kommer alltid behöva renoveras. Oavsett hur väl man tar hand om den. Men det finns mycket man kan göra för att behålla den i ett gott skick, länge. En bra början i omvårdnaden är att lyfta blicken och betrakta huset man bor i. Göra sig bekant med det, helt enkelt. För ju mer man vet och har sett desto lättare är det att upptäcka avvikelser. Om man aldrig titta på fasaden vet man inte om fläcken ovanför dörren är ny eller funnits där i flera år.

Ett bra tillfälle att ge huset lite extra uppmärksamhet är i samband med vår- och höststädningen. Då kan ni engagera alla i huset.

 

Är fasaden målad med plastfärg?

I samband med vår- och höststädningen kan ni också ta reda på om husfasaden har plastfärg eller inte (läs om hur du gör det lite längre ner på sidan). Det är nämligen en väldigt viktig fråga.

Plastfärg

Plastfärg gör att fasaden inte kan andas. Det betyder att fukt inte kan ta sig ut. Fukt som stannar kvar leder på sikt till skador. Ni kan själva testa om er fasads ytskikt består av plast eller ej. Gör så här: Köp saltsyra. Droppa lite på fasaden med hjälp av en pipett. Om inget händer då är det plast. Alternativet, kalkfärg, reagerar med att bubbla och skumma. 
Om ert hus har plastfärg fundera på att byta ut den vid nästa renovering. 

Viktigt att tänka på!

Om ni ser något som avviker och som ni själva inte vet hur ni åtgärdar,
kontakta en fackman som kan besiktiga och ge förslag på lösning.
Ofta beror skadorna på sättningar i huset eller fukt.

 

Konkreta tips

Översikt

Ta ett varv runt huset och lägg märke till om där finns utbuktningar eller sprickor i fasaden. Glöm inte sockeln! En skada i putsen kan göra att fukt tränger in som orsaker frostspänningar under vintern. Och en trasig hängränna kan utsätta fasaden för extra mycket vatten. Båda dessa exempel måste åtgärdas omgående.

Ta gärna bilder på fasaden så ni kan jämföra när det är dags för en ny inspektion.

Mörka fläckar

Var särskilt vaksam på mörka fläckar i fasaden. Dessa kan vara ett tecken på fuktansamlingar. Om ni upptäcker sådana försök ta reda på hur de uppstått och se till att åtgärda orsaken. En bra idé är att direkt efter regn inspektera fasaden. Då är det lättare att upptäcka fuktfläckarna.

Förråd / bod / elskåp

Förråd, elskåp, lampor, medlemmarnas pulkor eller annat ska inte stå i direkt anslutning till fasaden. Se till att skapa avstånd. Risken är annars stor att dessa leder regnet till fasaden. Om förråd och liknande inte går att flytta på se till att använda skyddsplåt bakom.

Planteringar

Buskar, träd och blommor bör inte heller stå i direkt anslutning till fasaden. Risk finns för fuktskador och missfärgningar. Samma sak gäller för gräs, rabatter och jord. Om gamla planteringar inte kan flyttas på se till att vara extra uppmärksam på mörka fläckar.

 

Ventiler

Kontrollera att fasadventilerna har insektsnät och att dessa är i gott skick. Om inte kan insekter och fåglar välja att bygga där.

 

Snö

Fasaden gillar inte snö. Undvik därför att skotta upp snö mot fasaden.

Är det dags för fasadrenovering?

I fasadrenoveringens fem steg får du kunskap om renoverings-
processen, samt viktiga tips & råd