Renovering
av hus

Fasadrenovering

En fasadrenovering kan vara alltifrån liten till väldigt omfattande. Om befintlig fasad är i gott skick räcker det ofta med en enklare renovering som kan bestå av tvätt, lagning av skador och ommålning. Behöver den gamla fasaden ersättas av en ny blir renoveringen mer omfattande. Då behöver man knacka ner den befintliga, eller bila, som det också heter. Det är ett besvärligt moment för de boende eftersom det låter mycket och skapar vibrationer. Eventuella husdjur bör man hitta en annan miljö för då. Vid en fasadrenovering uppstår naturliga pauser i arbetet. Det kan t ex vara att fasaden behöver torka efter tvätt.

Plasta in och plocka bort

Oavsett omfattning kräver en fasadrenovering i regel byggställningar och noga förberedelser där entreprenören plastar in fönster och ibland även tejpar igen ventilationen. Allt för att skydda lägenheterna. Viktigt är att de boende plockar bort sådant som finns i fönster och även tavlor och annat känsligt som finns i anslutning till själva renoveringen. Om olyckan ändå skulle vara framme och något går sönder i lägenheten är det den boendes hemförsäkring som gäller.

Renovering steg för steg

I renoveringens fem steg får du kunskap om
renoveringsprocessen samt viktiga tips & råd

FRÅGOR & SVAR

Vanliga frågor om fasad

Vad är en fasad?

En fasad är en yttersida på en byggnad. Fasaden måste synas. En husvägg som står mot nästa hus (som t ex på radhus) kan inte kallas fasad. Till fasaden hör även tak, fönster, balkonger, plåt etc. Allt som ni kan läsa mer om på dessa sidor.

Vad kostar en fasadrenovering?

En vanlig fråga som det tyvärr är omöjligt att svara på utan att ha besiktigat fastigheten och utrett behov och omfattning. Det är många faktorer som spelar in.

Hur länge håller en fasad?

Med normalt underhåll kan en putsad fasad stå sig i minst 50 år vilket då kan försvara den relativt höga kostnaden för en fasadrenovering. Kom ihåg att den som tar hand om sin fasad kan få den att hålla längre, läs mer på Ta hand om din fasad ›

Ställ en fråga

15 + 13 =