Yvonne Lomborn, färgkonsult på LY Färgkonsult AB

Kan man byta kulör på huset hur som helst när man ändå fasadrenoverar?

Nej inte hur som helst om man bor i ett flerbostadshus. Hur flexibel man kan vara när det gäller ändringar på husets yttre är beroende av eventuell kulturhistorisk klassificering och valet av kulör. Vissa områden kan också vara hårdare reglerade än andra eftersom det eftersträvas ett bevarande av miljön. När det t.ex. gäller blåklassade hus, som hela Gamla stan består av, krävs det att Stadsmuseet ger ett godkännande först.

Man bör med andra ord alltid söka bygglov hos kommunen innan ett kulörbyte.

 

Vad behöver man ta hänsyn till när man funderar på att byta kulör på fasaden?

Det man bör hålla i åtanke är att det alltid blir bäst att försöka återskapa det som varit eller hålla sig till tidstypiska färger. Man ska också tänka på huset som en enhet där allt ska harmonisera; balkonger, fönster, dörrar, stål och plåt. Man ska inte heller blanda för många färger eftersom det då tenderar att bli rörigt, utan hellre hålla sig till färre färger.

Det är också viktigt att kulören känns äkta i den befintliga miljön. Vad är det för gatubild? Hur ser grannhusen ut? Vilka detaljer har fasaden? Vilken struktur har fasaden?

Provmåla gärna! Välj då en provbit som är större, ca 30×30 cm och flytta den runt huset för att se hur den reagerar i ljus, skugga och olika väderstreck. Om det finns möjlighet är det också bra om man kan åka ut och titta på ett fullskaleexempel för att få en uppfattning om hur kulören ser ut på en hel fasad.

En färgkonsult brukar ge 2-3 förslag på kulörer och nyanser och tänker på hur omgivning, ljus, mörker, väderstreck, landskap och våra svenska årstider påverkar färgerna. Allt för att framkalla en spänst i färgerna.