Patrik Hansson, kalkylator på SEHED Tresson AB

Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningen bestämmer sig för att på egen hand sköta upphandlingen av fasadrenoveringen. Och om ni inte själva har en god erfarenhet eller kunskap om fasader, kan det vara på sin plats med lite hjälp. Annars kan ni riskera att få in inkorrekta och ofullständiga anbudsförslag och i förlängningen dra på er oväntade extra kostnader.

Vi tar hjälp av kalkylatorn Patrik Hansson som här ger sina viktigaste råd om vad ni bör tänka på.

 

Ta hjälp av en fackman som inspekterar fasaden

Vad är det egentligen som ska åtgärdas? Kanske är det så att fasaden har skador men det är oklart hur allvarliga. För att få en helhetsbild över renoveringsbehovet bör ni ta hjälp av en sakkunnig som hjälper er att se över fastighetens renoveringsbehov om ni inte själva är kunniga. Jag rekommenderar er att anlita en konsult med inriktning mot det yttre underhållet.

 

Om ni väljer bort fackman och skriver anbudsförfrågan själva

Ni kanske redan vet exakt vilka åtgärder som behöver göras och väljer att själva sätta ihop förfrågan på egen hand. Då är det viktigt att ni specificerar omfattningen av renoveringen noggrant och del för del. Ska fasaden lappas och lagas eller knackas ner helt? Ska balkongerna åtgärdas eller taksäkerheten ses över? För att kunna ställa förfrågan till flera entreprenörer är det viktigt att anbuden har räknat på samma delar, är likvärdiga och går att jämföra med varandra.

 

Skapa en arbetsgrupp för renoveringen

Det är bra om styrelsen utser en arbetsgrupp som tillsammans ansvarar för renoveringen, håller i byggmöten, söker tillstånd och lov etc. Arbetsgruppen är insatt och kan bemöta övriga medlemmars frågor om renoveringen.

 

Tänk noga igenom vad anbudet behöver innehålla

Var noga med detaljerna i anbudsförfrågan så att en relevant jämförelse kan göras mellan inkomna anbud och risken för oväntade kostnader och förseningar minimeras. Vem står för manskapsutrymmen, vem söker och betalar tillstånden, hur ser det ut med markupplåtelse osv.

 

Sök tillstånd i god tid

Se till att ha framförhållning när det gäller bygglov och tillstånd. Räkna med att det tar tid, framförallt om er fastighet har en kulturklassning. Det är inte ovanligt att vi får fördröja projektstart i väntan på bygglov.

 

Var frågvis

Ställ gärna frågor, hellre en för mycket, om det råder tveksamhet eller osäkerhet kring något i anbudet.