Hans Johansson, utesäljare, Svenska Fönster AB

Hur mycket energi man kan spara genom att byta till nya fönster? Och vilka mer fördelar är det med ett fönsterbyte?
Energibesparing

Det beror delvis på vilka fönster man byter ut, är det gamla 2- eller 3-glas fönster och även i vilket skick det är på dom gamla fönstren.
Om man byter från gamla 2-glasfönster (U-värde 2,8-3,0) till nya 3-glas fönster (U-värde 1,1-1,2) då minskas den direkta energiförlusten via fönstren med ca 60%.
Om man byter från gamla 3-glasfönster (U-värde 1,8-2,0) till nya 3-glas fönster (U-värde 1,1-1,2) då minskas den direkta energiförlusten via fönstren med ca 40%.
(Vid utbyte av fönster skall U-värdet på de nya fönstren vara 1,2 eller bättre enl. BBR kap 9:92)
Naturligtvis kan man byta till än bättre fönster med lägre U-värden för att ytterligare minska energiförluster.

Är dessutom fönstren i dåligt skick och otäta så har man en ytterligare energivinst med att byta till nya täta energieffektiva fönster. Otätheter kan vara mellan fönsterbåge och karm men inte ovanligt att det även läker in kall luft mellan vägg och karm. Här är det svårare att sätta siffror men i vissa fall kan energi besparingen vara lika stor som den man får av själva bytet från 2-glas till 3-glas fönster.

 

Boendekomforten

Den ökar också då man med bättre och tätare fönster får en jämnare temperatur i lägenheten och minskat kallras från fönstren.
Oftast reagerar man även på att det även blev tystare i lägenheten efter fönsterbytet, detta beroende på mer ljudisolerande fönster och ökad täthet (luft läckage = ljudläckage).
En aspekt som man inte tänker på är att dom nya fönstren minskar solvärme insläppet så det blir mindre risk för övertemperaturer inomhus på sommaren.
Ett gammalt 2-glas fönster släpper in ca 80% av solvärmen och ett nytt 3-glasfönster ca 60%.
Även här finns det ytterligare möjligheter med olika varianter av solskyddsglas, persienner mm som ger än mer ”svalka” på varma sommardagar.

 

Mer att tänka på

Tänk på att när man byter till nya täta fönster så bör man se över behovet av tilluft och om det behövs sätta in ventiler i vägg eller fönster. Att beakta är att ventilerna då även släpper in en del ljud och det är tyvärr ofrånkomligt att man via en fönster ventil kan få in ”tyst luft”. Om möjligt bör man placera tilluftsventilerna på de mindre buller utsatta fasaderna men naturligtvis skall  man sträva efter en jämn fördelning i lägenheten. I kök, toalett och bad är det olämpligt med tilluft där skall det enbart finnas frånluft för att inte sprida den luften vidare i lägenheten.

Efter ett fönsterbyte bör ventilation och värmesystemet injusteras.

När man gör fönsterbyte är det viktigt att de nya fönstren/fönsterdörrarna klarar dagens myndighetskrav som gäller vid utbyte av fönster (BBR 8:10) beträffande barnsäkerhet (BBR 8:231)  och personsäkerhet (BBR 8:35) mm.

Mer om fönster

Lär dig mer om hur du kan ta hand om dina fönster
eller hur en fönsterrenovering går till